HLAVNÍ INŠTRUKTORI:
             
           
         
        Radoslav Mečár   Július Sucháň  
               
  INŠTRUKTORI:        
         
               
 
 
   
       
       
       
       
       
       
Milan Ručkay
 
Mgr. Martina Nagyová
 
Kurt Satour
 
                 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
Ing. arch. Juraj Talaš   Dušan Giertl   Rudolf Vágay  
                 

 

               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com