HLAVNÝ INŠTRUKTOR
Sucháň Július


 - Cerifikovaný Inštruktor Strelectva 1. kvalifikačného stupňa. Vydaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. - Je špecializovaný odborník v strelectve, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých v rámci krajín EÚ

 - Vedie strelecké prípravy taktickej obrannej strelby Súkromných bezpečnostných zložiek.

 - Certifikovaný Inštruktor Prežitia. Organizuje kurzy prežitia v extremných letných a aj zimných podmienkach , zamerané na rôzne krízové situácie.

 - Certifikovaný Bodyguard školený na Ochranu osôb, Taktickú obrannú strelbu zameranú na ochranu klienta, taktické vedenie motoroveho vozidla. Antisabotáž, metodika práce s klientom a aj bez neho.

 - Certifikovaý HIGH RISK PROTECTION ( Práca ochranného charakteru vo vysoko rizikových zónach) Vydaný ISA- Internacional Security Academy IZRAEL kde bol školený na Izraelskú vojenskú a taktickú streĺbu, Metodiku práce ochranného charakteru vo vysoko rizikových zónach, Školený na antisabotáž,

 - Certifikát - Taktická streľba - Taktika a bezpečnosť pri obrannej streľbe ,Krátka guľová zbraň a taktická puška.

 - Certifikát - Taktická streľba - Bojová presnosť a účinnosť v obranných situáciách,Krátka guľová zbraň taktická puška.

 - Certifikát – Izraelská bojová streľba

 - Certifikát KURZ PRVEJ POMOCI

Prednáša a poriadá semináre a kurzy v SR a aj v zahraničí.

 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
     
     
       
       
       
       
       

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com