INŠTRUKTOR

Ing. arch. Juraj Talaš


 Znalosti:

- 2006-2011 cvičil karate (technický stupeň 2. kyu) 

- od roku 2011 sa venuje sebaobrane

- držiteľ osvedčenia Bankovanie a moxibúcia

- absoloval kurz čínskej tlakovej masáže Tuina

- absolvoval cyklus seminárov Feng Shui  pod vedením Norberta Synčáka

- inštruktorom sebaobrany I. kvalifikačného stupňa. 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
     
     
       
       
       
       
       

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com