HLAVNÝ INŠTRUKTOR
MEČÁR RADOSLAV


Viac ako 26 rokov sa venuje bojovým umeniam

- Certifikovaný inštruktor 3. najvyššieho stupňa Sebaobrany v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v sebaobrane, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých.

 - Certifikovaný Inštruktor Prežitia. Organizuje kurzy prežitia v extremných letných
    a aj zimných podmienkach , zamerané na rôzne krízové situácie.

 - Cerifikovaný Inštruktor Strelectva 1. kvalifikačného stupňa. Vydaný Ministerstvom     školstva Slovenskej republiky. - Je špecializovaný odborník v strelectve, ktorý má     zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu     umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a     výkonnostného športu dospelých v rámci krajín EÚ

 -  Certifikát - Taktická streľba - Taktika a bezpečnosť pri obrannej streľbe

 -  Certifikát - Taktická streľba - Bojová presnosť a účinnosť v obranných situáciách

 -  Pôsobí ako lektor Qi – gongu ( čínske zdravotné, energetické a dychové cvičenia)

  3.dan v IGA RYU KARATE DO ( čierny pás ) v organizácii Daitomi

 -  Tréner 3.triedy karate

 -  pôsobí ako osobný tréner Iga-Ryu Karate

 -  kobudo zbrane Nunchaku, Tonfa, Kama, Sai, Bo, Yawara

 -  Inštruktor obrany s teleskopickým obuškom

Ďalšie znalosti:

 - 4.ročné štúdium Univerzity Guang Ming Peking - odbor akupunktúra v Prahe s praxou    v Číne,      Dong Zhi Men Hospital  Beijing
 - úspešne absolvoval cyklus seminárov knihy YI - JING, držiteľ certifikátu YI - JING
     ( Kniha      premien, teória a praktické použitie ) 
 -  
držiteľ osvedčenia Čínska astrológia
 - držiteľ certifikátu Feng Shui - škola tvarov
 - dlhoročná prax v oblasti terapie Čakier
 -  držiteľ osvedčenia Masér

  • pôsobí ako lektor v masérskej škole SANTAL (Dudince)
  • pôsobí ako lektor AURIKULOTERAPIE
  • pôsobí ako lektor BANKOVANIE
  • pôsobí ako lektor TUINA (Čínska liečebná masáž)
  • pôsobí ako lektor MOXIBÚCIA
  • pôsobí ako lektor ČAKROVÝ SYSTÉM
  • odborný lektor v doškoľovacom systéme pre lekárov
  • pôsobí ako poradca pri rehabilitáciách pohybového aparátu
  • držiteľ osvedčenia Reflexológia chodidla zameraná na oporno-pobybový aparát
  • držiteľ osvedčenia Reflexológia chodidla podľa 5 elementov na vnútorné orgány
  • držiteľ osvedčenia Dornova metóda ( statika tela, uvolnenie kĺbov )
  • držiteľ osvedčenia Breussova masáž ( liečba bolesti chrbta a kĺbov )
  • držiteľ osvedčenia Lymfodrenáž celého tela
  • osvedčenie Skolióza a jej radikálna rehabilitačná liečba
  • diplomy z odborných seminárov Bankovanie a moxibúcia z pohľadu TČM
  • diplom z absolvovania semináru Ochorenia chrbtice z pohľadu TČM
  • diplom zo semináru Účinok vonkajších vplyvov na zdravie človeka
  • osvedčenie Bolestivá plochá noha a funkčná porucha statiky nohy
  • štúdium energoinformačných systémov a vonkajších vplyvov na človeka
  • člen slovenskej psychotronickej spoločnosti
  • dlhoročné skúsenosti v oblasti prepojenia energetiky ľudského tela a priestoru
  • venuje sa výskumu symbolov a ich vplyvu na priestor ako aj na človeka
  • poriada kurzy a semináre na Slovensku aj v zahraničí
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
     
     
       
       
       
       
       

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com