Vitajte na našej stránke.


         Sebaobrana, prežitie v ťažkých podmienkach a taktická streľba.

        Výcvik je vedený pod dohľadom certifikovaných inštruktorov, ktorí majú za sebou mnohoročné skúsenosti v danej problematike, čo zaručuje kvalitu tréningových  postupov, či už na fyzickej, taktickej alebo psychologickej úrovni. Tréningy, kurzy a  semináre sú vedené v priateľskom duchu, s nasadením a sebazaprením aby bol  dosiahnutý čo možno najlepší výsledok. Rôzne typy tréningu sa hodia tak pre mužov a  ženy, ako aj mládež. Veď každý kto potrebuje, by mal dostať možnosť zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti, aby sa zvýšila jeho bezpečnosť. Naši inštruktori sa venujú skupinovým, ale aj individuálnym tréningom a výcviku. Samozrejme po jednaní s  klientom a nastavení parametrov o ktoré je záujem, sa vypracuje tréningový plán a  začne sa s výcvikom. Tréning je vždy vedený tak, aby vedomostne, kondične a cez praktické skúsenosti cvičenca obohacoval a presne vykresľoval reálne situácie, ktoré  môžu človeka stretnúť v bežnom živote. Inštruktori vedú výcvik tak, aby cvičenca  naučili konštruktívne uvažovať v rámci medzí zákona, ale zároveň tak, aby došlo k čo možno najmenšej zdravotnej ujme pri obrane života a zdravia všetkých zúčastnených.  Počas tréningového procesu sa účastníci oboznámia s riešením rôznych krízových situácií, ktoré môžu nastať v rôznych prostrediach (úzky priestor, výťah, chodba, podchod, záhrada). Cvičencov sa snažíme viesť k preventívnemu mysleniu a tým predchádzať možnému nebezpečenstvu a zdravotnej ujme. 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT

Radoslav Mečár
Mobil: 0910185489
E-mail: radoslav.mecar@gmail.com

FAKTURÁCIA

Bankové spojenie:
2619836257/1100
Tatra banka

IČO: 40526917
DIČ: 1037749438 
                 

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com