LETNÉ PREŽITIE SO STREĽBAMI  2015
   
 
Zameranie – PREŽITE A ZÁKLADY STREĽBY
V spolupráci s
ARMYSTYLE.SK
Kurz bude organizovaný v lokalite horné Kysuce v poľných podmienkach, vo dne aj v noci, za každého počasia. Režim výcviku bude zameraný na utajenie prítomnosti a pobytu v lokalite, ako aj na základné potreby prežitia človeka počas krízovej situácie v prírode a základnú obsluhu strelnej zbrane v rámci svojej osobnej ochrany. Výcvik sa skladá z dvoch častí.

Prvá časť: zameraná na utajené prežítie vo voľnej prírode.
Drúhá časť: zameraná na použitie strelnej zbrane v rámci osobnej ochrany.
(
výcvik                   bude vykonaný na prírodnej strelnici)

Podrobné pokyny, mapy miesta realizácie kurzu a dalši informácie o potrebnom výstroji k úspešnému priebehu kurzu, budu účastníkom podrobne a v čas oznamené.
  
   

 
Záujemcovia o kurz prežitia sa môžu informovať na e-mail adrese sebaobranaslovakia@gmail.com, do predmetu uviesť:
Letné prežitie so streľbami 2015 .
 
 
Dátum realizácie kurzu je plánovaný na (bude upresnený).
       
  Cena kurzu je 180 € pre nečlenov a 150 € pre členov SEBAOBRANA-SLOVAKIA
       
    Prvá časť výcviku:
- kontrola výbavy
- topografia priestoru
- presun cez vycvikový priestor s plnením zadaných úloh
- ukrýt, oheň, voda, potrava, náradie, prvá pomoc
- inštruktáž k využitiu liečivých bylín
- riešenie problematiky pastí pri love
 
   
    Drúhá časť výcviku:
- príchod na strelnicu
- základné informácie o pohybe na strelnici
- inštruktáž k zbraniam
- presun na parkúr
- vykonanie základnej instruktáže k streľbe zo zbrane
- vykonanie streľby
- zaverečné zhrnutie a ukončenie vycviku
 
 
*prípadné otázky zasielajte formou odkazu, v najbližšej dobe vám odpovieme*
 
   
  Pozvaní sú začiatočníci aj pokročilí nad 18 rokov. Inak len po dohovore.
       

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com