Tréning je pre začiatočníkov aj pre pokročilých, mužov aj ženy od 18 rokov.
     


Tréning


INFO:
 0910 185 489

Bratislava
park Sad J. Kráľa za auparkom.
čas - 18:00
každý pondelok    Tréningový plán tvoria:réningový plán tvoria:

    - Kondičná príprava
    - Údery, bloky, kopy, páky, pády
    - Znalosť 12-tich energetických dráh (meridiánov)
    - Údery na vitálne a citlivé body ľudského tela
    - Znehybnenia útočníka
    - Obrana proti nožu
    - Inštruktáž k strelným zbraniam
    - Použitie rôznych predmetov dennej potreby na svoju obranu
    - Pri tréningu sa používajú repliky noža, pištole, palice
    - Teleskopický obušok
    - Modelové simulácie napadnutia
    - Boj na zemi
    - Koncentračné techniky a psychické vyváženie človeka
    - Prvá pomoc po zásahu na vitálne centrá

 
E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 :
   
 
 
Sebaobrana je spôsob obrany, ktorý eliminuje všetky fyzické a psychické ujmy. Výcvik, ktorý Vám ponúkame, je veľmi širokospektrálny a hlavný dôraz sa kladie na psychologické hodnotenie situácie, do ktorej sa človek môže dostať a z toho vyplývajúce možnosti svojej obrany. Techniky, ktoré sa učia, sú plne funkčné a vyradia útočníka z boja v priebehu pár sekúnd. Výcvik je vhodný tak pre pokročilých ako aj začiatočníkov, mužov aj ženy.
       
 
Počas tréningu sú cvičiaci oboznamovaní s akupunktúrnymi dráhami a bodmi, ktoré sa počas obrany stimulujú a dajú sa použiť na svoju obranu.  Taktiež sa učia orgánové hodiny.  Tieto vedomosti sa dajú použiť na svoju obranu, ale aj na zvýšenie imunity a pri rôznych zdravotných problémoch.
       
 
Taktika boja - vo výcvikovom poňatí je to v podstate moment prekvapenia. Ale na to, aby mohol človek s chladnou hlavou uvažovať, musí byť jeho výcvik vedený do hĺbky a počas tréningu orientovaný na čo najbližšie prežitie množstva situácií, v ktorých musí reagovať 100% s chladnou hlavou a v každej situácií si musí byť vedomí zodpovednosti za svoje činy, lebo za tie sa budeme zodpovedať každý sám. ť...
 

 

           
 
Sparing vo dvojiciach je neoddeliteľnou súčastou každého tréningu. Pri takomto treningovom procese sa cvičiaci dostávajú pod neustály tlak, ktorý im pomáha rozvíjať svoje schopnosti a kreativitu v konaní a premýšľaní. Učia sa nachádzať východiská na prvý pohľad z bezvýchodiskových situácií. Musia zachovať chladnú hlavu, a nájsť riešenie problému. Mnoho krát sa počas tréningu vymenia sparing partneri - to preto, aby si človek nezvykol a stále bola jeho myseľ atakovaná novými skutočnosťami, ktoré musí vyhodnocotať a vyriešiť.
 
 
   
   
   
   
   
   
 
Súčasťou každého tréningu je aj kondičný tréning a samozrejme tréning a opakovanie techník rôzneho typu a sily. Používa sa na to rôzne náradie, ktoré zlepšuje silu v rukách aj v nohách. Človek sa stáva silnejší a obratnejší.
 
   
  a
 
   
   
   
   
   
 
Pri tréningu sa používajú rôzne repliky zbraní ( nôž, pištoľ, teleskopiský obušok, palica). Cvičiaci sa učia zaobchádzať a samozrejme aj brániť sa proti týmto zbraniam. Trénujú sa rôzne situácie, ktoré sa modelujú z reálneho života. Často sa cvičí v sťažených podmienkach, ako aj proti útočníkovi ktorý má zamaskovanú tvár.
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
V tréningu sú zakomponované koncentračné techniky, ktoré slúžia na odbúranie stresu a navodzujú stav uvoľnenosti tela a mysle. Pravidelné trénovanie týchto cvičení vedie k pokoju a vyrovnanosti človeka, čo sa samozrejme odzrkadlí v jeho bežnom dennom živote, ako aj v pracovnom nasadení. Človek sa stáva pri bežných činnostiach pozornejšía a duchaprítomnejší.
 
   
 

 
   
   
   
   
   
   
                                   

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com