Inštruktor: Július Sucháň

INFO - tel.:
   0944 361790
e-mail:  jules@armystyle.sk

Držiteľ:

- Licencie Ministerstva školstva ako Strelecký inštruktor 1 kvalifikačného stupňa
- Licencie Ministerstva školstva ako Inštruktor Prežitia
- Certifikát High Risk Protection vydanú ISA Izrael- Counter Terorrism Training
- Certifikát Bodyguard course vydanu Raid an Defence Academy

Strelecká časť: PONUKA- príprava pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
- základný výcvik v streľbe pre držiteľov zbrojných preukazov
- pokročilý výcvik v streľbe pre držiteľov zbrojných preukazov
- výcvik v streľbe pre bezpečnostné služby
- poradenstvo v oblasti výcviku v streľbe

1. príprava pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
Obsahom kurzu je:

a. základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva
b. teória streľby
c. bezpečná manipulácia so zbraňou
d. zásady bezpečnosti na strelnici
e. praktické a bezpečné používanie zbrane
f. ostrá streľba

Uvedený obsah kurzu je v súlade s obsahom prílohy č. 1 vyhlášky MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (body C a E).

Nad rámec uvedeného rozsahu skúšky je do kurzu zaradená ostrá streľba, účelom ktorej je praktické precvičenie bezpečného ovládania strelnej zbrane pri streľbe.

Kurz sa vykonáva spravidla na vybranej strelnici, kde sú na jeho realizáciu vytvorené vhodné podmienky najmä z hľadiska priestoru a materiálneho zabezpečenia. Vzhľadom k obsahu je na jeho vykonanie plánovaných 5 hodín.

Položka

Jednotková cena

Celková cena

práca inštruktora

15 €

75 €

strelivo 9 mm Luger

0,25 €

25 €

prenájom zbrane

5 €

25 €

SPOLU:

 

125 €

V cene je okrem uvedeného zahrnuté zapožičanie ochranných prostriedkov (chrániče sluchu a zraku), 100 kusov streliva a terčový materiál. Cena streliva sa môže meniť podľa použitej zbrane a dostupného druhu streliva príslušného kalibru. Prenájom streleckého stanovišťa a ďalších priestorov sa platí samostatne v závislosti na ponuke konkrétnej strelnice.

2. základný výcvik v streľbe pre držiteľov zbrojných preukazov
Obsahom výcviku je:

a. zásady bezpečnosti pri manipulácii so strelnou zbraňou
b. základy streľby (postoj, držanie zbrane, spúšťanie)
c. presná streľba rôznymi spôsobmi
d. rýchla streľba rôznymi spôsobmi
e. taktická streľba

Podmienky účasti na kurze:
- platný zbrojný preukaz a preukaz zbrane
- vlastná zbraň, najmenej dva zásobníky
- cca 1500 kusov streliva
- puzdro na zbraň, puzdierko na zásobník (-y) 1-2ks, opasok
- vhodný odev, obuv s ohľadom na bezpečnosť a poveternostné podmienky
- ochranné prostriedky pre ochranu sluchu a zraku počas streľby. Možnosť   zapožičania.

Výcvik sa spravidla vykonáva na základe predchádzajúceho dohovoru, slúžiaceho na uplatnenia požiadavky klienta na obsah výcviku. Výcvik trvá spravidla tri hodiny.

Položka

Jednotková cena (osoba/hodina)

práca inštruktora - jedna osoba

20 €

práca inštruktora - dve osoby

17 €

práca inštruktora - tri osoby

13 €

práca inštruktora - štyri a viac osôb

10 €

V cene je okrem uvedeného zahrnutý použitý terčový materiál. Prenájom streleckého stanovišťa sa platí samostatne v závoslosti na ponuke konkrétnej strelnice.

3. pokročilý výcvik v streľbe pre držiteľov zbrojných preukazov
Obsahom výcviku je:

a. základné bezpečnostné opatrenia a zásady pri manipulácii so strelnými zbraňami
b. zásady bezpečnosti pri streľbe a pohybe na strelnici
c. základy streľby (strelecké pozície a postoje, držanie zbrane, mierenie, spúšťanie,     tasenie zbrane z puzdra)
d. chyby pri mierení a spúšťaní
e. presná streľba na jeden terč na rôzne vzdialenosti
f. rýchla streľby rôznymi spôsobmi
g. streľba dvomi rukami, jednou rukou (silnou, slabou)
h. streľba s prebitím zbrane
i. streľba so zmenou pozície
j. streľba po fyzickej záťaži

Podmienky účasti na kurze:
- platný zbrojný preukaz a preukaz zbrane
- vlastná zbraň, najmenej dva zásobníky
- cca 300 kusov streliva
- puzdro na zbraň, puzdierko na zásobník (-y)1-2ks, opasok
- vhodný odev, obuv s ohľadom na bezpečnosť a poveternostné podmienky
- ochranné prostriedky pre ochranu sluchu a zraku počas streľby. Možnosť    zapožičania

Výcvik trvá najmenej šesť hodín.

Položka

Jednotková cena za osobu

práca inštruktora - jedna osoba

100 €

práca inštruktora - dve osoby

80 €

práca inštruktora - tri osoby

70 €

práca inštruktora - štyri a viac osôb

60 €


V cene je okrem uvedeného zahrnutý použitý terčový materiál. Prenájom streleckého stanovišťa sa platí samostatne v závislosti na ponuke konkrétnej strelnice.

4. výcvik v streľbe pre bezpečnostné služby
Obsahom výcviku je:

a. zásady bezpečnosti pri manipulácii so strelnou zbraňou
b. základy streľby (postoj, držanie zbrane, spúšťanie)
c. streľba rôznymi spôsobmi z rôznych druhov zbraní podľa požiadavky

Výcvik sa vykonáva spravidla periodickou formou na základe požiadavky klienta v súvislosti s požadovaným stupňom vycvičenosti pracovníkov. Podrobnosti o obsahu výcviku a spôsobe jeho realizácie je v prípade záujmu vhodné upresniť osobne.

Cena podľa požiadavky a rozsahu prác dohodou.

5. poradenstvo v oblasti výcviku v streľbe
Obsahom je:

a. návrh a realizácia systému výcviku podľa požiadaviek klienta
b. vypracovanie metodiky pre vykonávanie výcviku v streľbe na podmienky     klienta

Cena podľa požiadavky a rozsahu prác dohodou.Na stránke sú ceny prepočítane podľa konverzného kurzu: 1 euro = 30,1260 slovenských korún

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com